ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το Τμήμα  Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και την Αρχαιολογική Εταιρία Αθηνών, το2017-18, διεξήγαγε μια έρευνα πάνω στην κεραμική τεχνολογία σκευών μαγειρικής της Νεολιθικής εποχής στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος της έρευνας αυτής “ Experimental investigation of ceramic technology and plant food cooking in Neolithic northern Greece”. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας εκδόθηκαν στις 23 Ιουνίου 2020 από το επιστημονικό περιοδικό STAR: Science & Technology of Archaeological Research του ομίλου Taylor & Francis Group , Rutledge.

Η διδάκτωρ του τμήματος Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και υπεύθυνη του προγράμματος ERC project Plant Cult, κυρά Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη, μαζί με τον επαγγελματία κεραμίστα Ιωάννη Σταγκίδη και άλλους έξι επιστημονικούς συνεργάτες, πραγματοποίησαν πειράματα πάνω σε μαγειρικά κεραμικά σκεύη αξιοποιώντας αποτελέσματα ανάλυσης της αρχαίας κεραμικής στην Νεολιθική εποχή της Βόρειας Ελλάδας.

Η πρώτη φάση των πειραμάτων επικεντρώθηκε στην παραγωγή τριών τύπων κεραμικών σκευών τα οποία και ψήθηκαν. Για την κατασκευή των τριών αντικειμένων χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες τεχνογνωσίας απο κεραμικά ευρήματα της Νεολιθικής εποχής.

Στη Δεύτερη φάση των πειραμάτων, τα τρία αυτά αντικείμενα χρησιμοποιήθηκαν ως μαγειρικά σκεύη. Χρησιμοποιήθηκαν, δεδομένα-πληροφορίες που συλλέχθηκαν από αρχαιολογικά ευρήματα όπως τον τρόπο και τα υλικά μαγειρέματος που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στην Νεολιθική Εποχή.

Τα ποιοτικά δεδομένα τα οποία αντλήθηκαν από την συγκεκριμένη έρευνα, δίνουν την δυνατότητα για δοκιμή από μια σειρά αρχαιολογικών υποθέσεων στην κεραμική τεχνοτροπία, ιδιαίτερα στην παραγωγή αγγείων και το ψήσιμο τους. Επιπλέον, τα πειράματα έδειξαν την σύνδεση ανάμεσα στα συμμετέχοντα μέρη, τονίζοντας την κομβική σχέση μεταξύ μαγειρικών σκευών και διαφόρων τρόπων μαγειρέματος.

Αυτή η πειραματική μελέτη, φιλοδοξεί να παρακινήσει  τους τωρινούς κεραμίστες να βελτιώσουν τα πρωτόκολλα για μελλοντικά πειράματα και αναλύσεις πάνω στην μαγειρική τεχνολογία.  

Αυτή η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, European Research Council (ERC) Consolidator Grant, Horizon 2020 Research and Innovation Program,  στα πλαίσια του προγράμματος PLANTCULT “Identifying the food Cultures of Ancient Europe”.

Σημείωσες :

Η παραγωγή των μαγειρικών κεραμικών σκευών, σε πειραματικό πλαίσιο, έγινε από τον επαγγελματία κεραμίστα Ιωάννη Σταγκίδη, ο οποίος ειδικεύεται στον αγγειοπλαστικό τροχό και τα μεγάλα πιθάρια έχοντας γνώση αρχαίων τεχνικών κατασκευής κεραμικών αντικειμένων, στο  εργαστήριο του το οποίο εδρεύει στο χωριό Παλιάμπελα Πιερίας. Η πειραματική αυτή έρευνα διεξάχθηκε στο διάστημα μεταξύ Νοέμβριο του 2017 με Μάρτιο του 2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πάντα μπορείτε να βρείτε την συγκεκριμένη έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό STAR : Science & Technology of Archeological Research , στον παρακάτω σύνδεσμο…

https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/20548923.2020.1762370?fbclid=IwAR2jlDCld5SnzGChQDj6oo9cNFtijJ8dJF0Km56Slpu8JFqFxc2_ZfPlFNE

el