ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η κεραμική θεωρείται από τις αρχαιότερες τέχνες, που αναφέρονται βιβλιογραφικά και υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα, που μαρτυρούν την ύπαρξη της από την αρχαιότητα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα, που έχουν βρεθεί σε διάφορες περιοχές παγκοσμίως, χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό της κάθε εποχής.
Στη χώρα μας, τα ευρήματα, που έχουν βρεθεί, δείχνουν ότι η τέχνη της κεραμικής απαντάται από τις αρχές της Νεολιθικής Εποχής, περίπου το 7000 π.Χ., ενώ οι πρώτες αναφορές αποτυπώνονται από τον Όμηρο την περίοδο μεταξύ των ετών 1050 – 900 π.Χ.. Η τέχνη της κεραμικής συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και αφορά σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας του ανθρώπου.
Ένας από τους λιγοστούς εκφραστές αυτής της τέχνης, που δραστηριοποιείται στον Ελλαδικό χώρο, είναι ο κεραμέας Γιάννης Σταγκίδης.

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Γιάννης Σταγκίδης

Η ρήση του Γάλλου ζωγράφου Ανρί Ματίς «Ό,τι περιττό, επιζήμιο», αποτελεί βασική παράμετρο για τη ζωή του κεραμέα Σταγκίδη, καθώς εκφράζει τη βασική οπτική θεώρηση του τόσο για την ίδια τη ζωή, όσο και την επαγγελματική του ενασχόληση. Συγκεκριμένα φροντίζει οι φόρμες των αντικειμένων, που παράγει να είναι απλές και απέριττες, καθώς το περιτύλιγμα δεν θα πρέπει να έχει περισσότερη αξία από το περιεχόμενο.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Από το 1985 μέχρι και σήμερα, ο Γιάννης Σταγκίδης ασχολείται επαγγελματικά με την τέχνη της κεραμικής. Συγκεκριμένα, πεδίο ενασχόλησής του αποτελεί η κατασκευή κεραμικών αντικειμένων με τη χρήση τροχού. Εφαλτήριο για τη δημιουργία του βέλτιστου πηλού για τροχό, αποτέλεσε και αποτελεί η αγάπη του για τη φύση, η σύνδεσή του με αυτή και η αναζήτηση της μαγείας, που προκύπτει από την κεραμική τέχνη και την χρήση του πηλού. Η αναζήτηση και η μελέτη πολλών αργιλοχωμάτων, σε συνδυασμό με τον πειραματισμό του σε ότι αφορά την κατάλληλη πρόσμιξη των υλικών, έθεσαν σαν αποτέλεσμα μία άρτια πρώτη ύλη για την κατασκευή κεραμικών αντικειμένων, με τη χρήση του τροχού, όπως για παράδειγμα πυρίμαχα οικιακά σκεύη (γάστρες, τσουκάλια) και πιθάρια κρασιού, στα οποία και εξειδικεύεται.


Τα τελευταία χρόνια, ο Σταγκίδης έχει επικεντρωθεί σε πειράματα με σκοπό την εύρεση μιας φυσικής τεχνικής αδιαβροχοποίησης των πιθαριών κρασιού, όπως και των υπόλοιπων αντικειμένων, τα οποία προορίζονται για επαφή με υγρής μορφής συστατικά ή τρόφιμα. Αυτά τα πειράματα έχουν προσδώσει πολύ καλά με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.


Επίσης, διοργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις, όπως Εργαστήρια Κεραμικής (workshops) για αρχάριους και προχωρημένους κεραμείς, καθώς και ομιλίες – ενημερώσεις με θέμα «Η Κεραμική από τη Νεολιθική Εποχή μέχρι και σήμερα».


Η περιέργεια και οι τεχνικές δυσκολίες, που αντιμετώπισε στη αρχή της καριέρας του, τον προέτρεψαν να μελετήσει και να κατανοήσει τις τεχνικές των κεραμέων, που έδρασαν από την Νεολιθική εποχή μέχρι και σήμερα. Όπως εξέφρασε και ο Μ. Θεοδωράκης, «Για να κατανοήσεις και να εξελίξεις μια τέχνη, πρέπει πρώτα να γνωρίσεις την παράδοσή της». Η μελέτη της Αρχαίας Κεραμικής τον ώθησε να πειραματιστεί στις τεχνικές των αρχαίων Ελλήνων κεραμέων και να εξειδικευτεί στην Πειραματική Κεραμική, που αποτελεί αντικείμενο μελέτης και ενασχόλησής του μέχρι και σήμερα.


Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Πειραματικής Κεραμικής, έχει συνεργαστεί με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η συνεργασία αυτή αφορούσε στην κατασκευή ενός αρχαίου καμινιού (κλιβάνου), το οποίο χρησιμοποιείται από το Μουσείο σε επιδείξεις ψησίματος αντικειμένων, σε μία προσπάθεια προσομοίωσης των πεπραγμένων των Αρχαίων προγόνων μας.


Επίσης, έχει συνεργαστεί με πολλούς Αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, όπως αυτός της Βεργίνας, του Δίου, της Π. Πέλλας, του Αρχοντικού Γιαννιτσών, της Αυγής και Δισπηλιού Καστοριάς, των Φιλίππων Καβάλας και Ευρωπού Κιλκίς. Μια ακόμα σημαντική συνεργασία, που ευδοκιμεί εδώ και 21 χρόνια είναι με τον ομότιμο Καθηγητή Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), τον κ. Κ. Κωτσάκη, στην αρχαιολογική ανασκαφή ενός Νεολιθικού οικισμού στην περιοχή των Παλιαμπέλων Πιερίας.


Πρόσθετα, έχει συμμετάσχει σε τρία Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα του Α.Π.Θ και συγχρόνως παρέχει συμβουλευτική βοήθεια, σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, σε ότι αφορά τις διπλωματικές τους εργασίες με θέμα την Κεραμική.


Ξεχωριστή θέση στην επαγγελματική του πορεία κατέχει η μετάδοση των γνώσεων του, καθώς για περίπου 30 χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης. Συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε έξι Ευρωπαϊκά προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, λαϊκής επιμόρφωσης, καθώς και στο δημοτικό ΙΕΚ Βόλου. Επιπλέον, σημαντική είναι και η συνεισφορά του στο εργαστήριο κεραμικής του κέντρου αποτοξίνωσης ‘ ΙΘΑΚΗ’ στην Σίνδο.


Πρωταρχικό μέλημα του κεραμέα Γιάννη Σταγκίδη, είναι η διατήρηση της τέχνης της Κεραμικής/ Αγγειοπλαστικής στη σύγχρονη εποχή, αλλά και η μετάδοση των γνώσεων του, επί 40 έτη, που αφορά την Κεραμική από την Νεολιθική μέχρι την Σύγχρονη εποχή. Γι’ αυτό έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια με τους δύο του γιούς, Μιχάλη και Σπύρο, δημιουργώντας το εργαστήριο Παραδοσιακής και Πειραματικής Κεραμικής, με την ονομασία «POTTERY LAB by Stagkidis – Classes & Workshops».

el