ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ

Ένα μεγάλο και σημαντικό πεδίο γνώσεων στην Πειραματική Κεραμική είναι το πεδίο που αφορά τον Κεραμικό Κλίβανο. Ο Νεοέλληνας το αποκαλεί καμίνι.


Πληροφορίες για την κατασκευή τους και γενικότερα για τη χρήση τους, έχουμε από αγγειογραφίες των κλασικών χρόνων που βρέθηκαν από αρχαιολογικές ανασκαφές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.


Τεχνικά δεδομένα :
• Ο κεραμικός κλίβανος αποτελείται από τρείς χώρους

  1. Από τον χώρο τοποθέτησης των αντικειμένων
  2. Από τον χώρο καύσης
  3. Από την Μπούκα, δηλαδή τον χώρο που τοποθετείται προς καύση η καύσιμη ύλη.

• Η πόρτα χτιζόταν κάθε φορά που χρησιμοποιούσαν τον κλίβανο, την χαλούσαν μόλις τελείωνε η διαδικασία της όπτησης.
• Οι κεραμικοί κλίβανοι ήταν χτισμένοι από πηλό και άχυρο
• Τα μεγέθη των κλιβάνων διέφεραν ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των αντικειμένων που τοποθετούσαν οι τεχνίτες.

Με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις αρχαιολογικές ανασκαφές, άρχισα να πειραματίζομαι πάνω στην κατασκευή Αρχαίων Καμινιών. Κατασκευάζοντας μέχρι σήμερα περισσότερα από 15 καμίνια, είτε σε αρχαιολογικούς χώρους σαν εκθέματα, είτε σε ιδιωτικούς χώρους για χρήση.


Συγκεκριμένα :
• Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
• Στον Αρχαιολογικό χώρο Π. Πέλλας
• Στον Αρχαιολογικό χώρο Βεργίνας
• Στον Αρχαιολογικό χώρο Δίου
• Στο Κέντρο διάδοσης επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα κεραμικής τεχνολογίας
• Και σε αρκετούς ιδιωτικούς χώρους

el