Η τεχνική της “Αναγωγής του Σιδήρου” αποτελεί ένα τεχνολογικό επίτευγμα της Αρχαίας Ελλάδας κατά την Κλασσική περίοδο. Ερευνητές από όλο τον κόσμο έχουν βάλει στο μικροσκόπιο αρχαιολογικά ευρήματα της τότε εποχής. Στόχος τους, η εύρεση της αρχαίας τεχνικής διακόσμησης των περίφημων Μελανόμορφων-Ερυθρόμορφων Αττικών αγγείων.

Έχοντας αναφέρει ιστορικά και τεχνικά δεδομένα της αρχαίας αυτής τεχνικής αγγειογραφίας, σε αυτό το άρθρο, θα παραθέσουμε τον συλλογισμό όπως και τα ερωτήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στον Κεραμέα Γιάννη Σταγκίδη, μετά από μακροχρόνια πειράματα, όσον αφορά την κατανόηση της συγκεκριμένης τεχνικής διακόσμησης των Αττικών αγγείων.

Τα σημαντικότερα  βήματα, για την κατανόηση της προαναφερθείσας τεχνικής, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ο συνδυασμός εξιδεικευμένων τεχνικών ανάλυσης και εργαστηριακών πειραμάτων έχει δώσει απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα του παρελθόντος. Ο Γιάννης Σταγκίδης, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι τώρα στοιχεία των ερευνών αναφέρει :

Κάποια ερωτήματα προς σκέψη :

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα ως προς την εύρεση της αρχαίας διαδικασίας αναπαραγωγής των Μελανόμορφων-Ερυθρόμορφων Αττικών αγγείων.

Σκοπός της προσπάθειας αυτής, είναι η παρότρυνση όλων των επιστημονικών κλάδων (Γεωλόγοι, Αρχαιολόγοι, Χημικοί κτλ.), που μπορούν να ερευνήσουν και να προσεγγίσουν το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να συνεργαστούν με στόχο την εύρεση της αυθεντικής “συνταγής” του Αττικού μαύρου.

el